ساختار سیم بکسل شامل نوع بافت، پروفیل مفتول، نوع بافت استرند سیم بکسل و نوع مغزی که می تواند الیافی یا فولادی باشد

طراحی سایت توسط فراکارانت