متریال و آلیاژ تولیدی سیم بکسل از دیگر اطلاعات فنی سیم بکسل محسوب میشود که تاثیر مستقیم بر مقاومت کششی آن دارد

طراحی سایت توسط فراکارانت